Iedereen meebetalen aan de WW-premie?

Nog steeds is de economie de crisis nog niet te boven, veel mensen raken hun baan kwijt. Omdat het uitkeren van de vele WW-uitkeringen in de toekomst een probleem zou kunnen worden, is het plan opgevat werknemers mee te laten betalen aan de WW. Wat zijn daar de gevolgen van?

Op advies van de SER

Iedereen-meebetalen-aan-de-WW-premie
Meebetalen aan de WW is een advies van de Sociaal Economische Raad. Deze raad adviseert het parlement en het kabinet over het te voeren beleid op sociaaleconomisch gebied. SER is onafhankelijk. De raad is er voor dat de WW-premie weer, net als gebruikelijk was tot 2009, door zowel werkgever als werknemer betaald wordt. Nu worden de tekorten aangevuld door het kabinet. [br] [br] Het advies is om de werknemers al vanaf 1 januari 2016 mee te laten betalen. Met het geld wat hiermee extra geïnd wordt, is het de bedoeling dat adviescentra geopend worden en er alles aan gedaan wordt mensen met een WW-uitkering weer aan het werk te krijgen. Meebetalen betekent niet dat iedereen massaal op zijn salaris achteruit gaat: de invoering van de nieuwe WW-premie moet lastenneutraal worden, wat wil zeggen dat je gecompenseerd wordt voor de gevolgen.

Begeleiden, nog voor je werkloos raakt

Een regionaal adviescentrum heeft als doel preventief werkloosheid te voorkomen. Mensen die hun baan dreigen te verliezen, moeten dus al geholpen worden. Samenwerking met bestaande werkpleinen is nodig. Waar het UWV werklozen vooral steunen, moet een regionaal adviescentrum juist proberen te voorkomen dat mensen werkloos raken. Denk bijvoorbeeld aan advies over loopbaanmogelijkheden, het bieden van oriëntatie op werkmogelijkheden buiten de sector waarin je nu werkzaam bent of de begeleiding naar een andere baan. Hoe eerder mensen geholpen worden, hoe effectiever de werkloosheidbestrijding moet worden. [br] [br] Omdat de regionale adviescentra gefinancierd moeten worden van publiek geld, is het wel belangrijk dat niet één partij de taken uitvoert. Meerdere mensen die zich bezighouden met bemiddeling, re-integratie etc. moeten de kans krijgen een plekje te verwerven in de centra.

Broekzak-vestzak?

Iedereen-meebetalen-aan-de-WW-premieVan de premie die we gaan betalen met zijn allen, wordt dus niet alleen de WW-uitkering betaald, maar ook de adviescentra. Natuurlijk hangt het geheel ook af van de ontwikkeling van de werkloosheid. Het is ook nog maar de vraag hoe de lastenneutraliteit te bewerkstellingen is, ergens moet het toch van betaald worden. [br] [br] Door het verschuiven van de lasten, lijkt het een broekzak-vestzakverhaal te worden: geld dat van de ene naar de andere plaats geschoven wordt, maar uiteindelijk wel bij je blijft. Waar je dus aan de ene kant premie voor moet betalen, moet aan de andere kant bezuinigd worden. Wat hier de gevolgen van zijn, is niet eenvoudig in te schatten.

Voorkomen is beter dan genezen

Het doel van de hele operatie is dus het proberen te voorkomen van werkloosheid. Voorkomen is uiteraard altijd beter dan genezen. Maar of werkloosheid eenvoudig te voorkomen is, is nog maar de vraag. Het is namelijk afhankelijk van een heleboel factoren. Een daarvan is de economie. Daarnaast zijn er een heleboel personen die invloed hebben op werkloosheid, denk bijvoorbeeld aan werkgevers, uitkeringsgerechtigden, uitvoeringsorganen, maar ook werknemers. Nu wordt te weinig voorkomen dat iemand werkloos raakt. [br] [br] Heel veel werknemers zijn op zoek naar een andere baan, en niet alleen omdat ze werkloos dreigen te raken. En als iemand werkloos is, doet hij dan genoeg moeite om een baan te vinden? Niet iedereen zal even gedreven zijn. Algemeen bekend is dat het zoeken van een nieuwe baan de beste kans heeft in de eerste drie maanden van de WW-uitkering, dus hoe eerder begeleiding start, hoe beter.

Werkgever en werknemer moeten ontwikkelingen volgen

Door mensen veel meer dan voorheen te stimuleren om te scholen, kan ook werkloosheid teruggedrongen worden. Met een bredere scholing is de kans op de arbeidsmarkt nu eenmaal groter. Door werkzoekenden goed en vroeg te ondersteunen, kunnen zij geholpen worden in de arbeidsmarkt. Voordeel van regionale kantoren is hierbij dat de samenwerking eenvoudiger wordt. Vooralsnog is het de bedoeling 35 regiokantoren op te zetten. Aangenomen wordt dat met de samenwerking tussen UWV, sociale partners en overheden de dynamiek op de arbeidsmarkt verbeterd wordt. Daarnaast zal het ook helpen als werkgevers en werknemers up to date zijn met de nieuwste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Heb je hulp nodig met de salarisadministratie schakel dan een bureau in.