Monitoringsplan voorkomt schadeclaims

bbci-frijwijk-26Bij bouw- en infraprojecten hoort steeds vaker een monitoringsplan. Dit plan zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij een project weten welke criteria ze moeten naleven. Een monitoringsplan heeft één doel: risico’s beperken. Aan de hand van grenswaarden wordt bepaald wanneer het tijd is voor signalen of meldingen.

Risico’s en maatregelen

Vooral bij de wat grotere bouwprojecten is het risico dat er schade ontstaat groot. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat bestaand straatwerk beschadigd of dat leidingen en kabels geraakt worden. Ook trillingen zijn een gevaar voor de bestaande bebouwing. Niemand zit te wachten op een aantal boze mensen in je nieuwe omgeving, dus de risico’s in kaart brengen en de eventuele gevolgen vooraf bespreken met de omgeving kan een hoop problemen voorkomen. Door vooraf maatregelen vast te stellen wordt voorkomen dat er klachten ontstaan. Een monitoringsplan zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij wel of niet kan doen.

De toestand van de omgeving

Door vooropname te doen, tijdens bouwwerkzaamheden te monitoren en metingen te verrichten wordt in kaart gebracht wat de toestand van de omgeving is. Het kan zijn dat uit de resultaten blijkt dat de bouwwerkzaamheden te veel risico met zich meebrengen, waardoor gekozen moet worden van een wijziging in het ontwerp. Ook bepaalde beheermethoden maken dat de bouwwerkzaamheden gecontroleerd gebeuren. Een specialist kan helpen in deze, het is noodzakelijk dat de metingen en het monitoren gebeurt door iemand met verstand van zaken.

Bekabeling in kaart brengen

Een monitoringsplan wordt soms vereist door een verzekeringsmaatschappij. Door dit door een onafhankelijke partij te laten doen, wordt voorkomen dat grote schadeclaims volgen na de bouw van een groot project. Natuurlijk is niet alle schade te voorkomen, maar allicht is het in te perken als bekend is wat de risico’s zijn. Hoe groot het onderzoek vooraf is, is afhankelijk van een aantal factoren. Een daarvan is de aanwezigheid van andere gebouwen binnen een bepaalde straal van het nieuw te bouwen object. Ook aanwezige leidingen en kabels kunnen onbeschadigd blijven, als vooraf in kaart gebracht is waar wat ligt.

Gevolgen en schade

Ook de verschillende werkzaamheden die gepland staan kunnen verschillende gevolgen hebben. Zo is het al een verschil of er gekozen wordt voor het trillen van heipalen of voor heien. Mocht het zo zijn dat trillen minder schade geeft, dan kan het zijn dat op het laatste moment gekozen wordt voor een andere werkwijze. Dit is te voorkomen door ruim van te voren in kaart te brengen wat de gevolgen van de verschillende werkwijzen zijn. Naast een monitoringsplan is het mogelijk risicoanalyses te maken of bouwkundige opnamen. Mocht er toch schade ontstaan, dan kan expertise door een schade-expert uitsluitsel bieden over hoe te handelen. Bij twijfel is een second opinion een aanrader.